RANK , 1 TƯỚNG, 1 SKIN

Tên trong game
Level 0
Rank
Tướng đang có 0
Skin đang có 0
IP đang có 0
RP đang có 0
Loại acc ACC RÁC
Đăng nhâp để mua acc